BLOGGEN

Här hittar du tips och tricks som vi lärt oss gällande filmskapade

Att producera företagsfilm

En betydande andel av vår klientklientel strävar efter att skapa företagsfilmer av olika slag, inklusive men inte begränsat till informationsfilmer, företagspresentationer, employer branding film och rekryteringsfilmer. Vårt produktionsområde omfattar hela Sverige och vi hjälper även flera kunder med huvudkontor utanför Sverige.

Varför Videoinnehåll Dominerar Digital Marknadsföring 2023

I en värld där digital teknologi och mediakonsumtion ständigt utvecklas, har videoinnehåll etablerat sig som den dominerande formen av innehåll i digital marknadsföring 2023 och 2024. Detta beror på flera sammanflätade skäl som tillsammans skapar en närmast oövervinnerlig trend.