FÖRETAGSFILM

Vi producerar film för ert företag över hela Sverige. Här kan du läsa mer om olika sorteras företagsfilmer, samt se några exempel på olika filmer för olika ändamål!

Kontakta Oss!

Olika exempel på företagsfilmer

Mässfilm

SP Utemiljö bad om en ny mässfilm för den kommande Fastighetsmässan. Vi har haft ett långvarigt samarbete som sträcker sig över flera år, involverande foto, filmproduktion och marknadsföringsmaterial. Genom fascinerande klipp i olika miljöer, presenterar filmen på ett enkelt sätt SP Utemiljös erbjudanden till sina kunder.

Företagspresentation

HFSAB i Motala är ett globalt verksamt företag som sträcker sig över hela världen. De önskade en film som både visar deras verksamhet och framhäver deras expertis inom blyextrudering samt deras omfattande utbud av tjänster. Med över 60 års erfarenhet inom högkvalitativ utrustning för blyextrudering har HFSAB uppnått en beaktansvärd kompetens. Konsekvent utveckling under årtionden, personalens expertis, service som en kärnkompetens och nära samarbeten med deras kunder har varit grundpelare för deras framgång.

Testimonial- & casefilm

Syngenta är ett av de ledande företagen i världen när det gäller växtskydd och utsäde för lantbrukare. Vi har ett långt samarbete där jobbar mycket med case- och testimonialfilmer. Just denna film är från Marcus i Västergötland och är det tredje avsnittet i serien. Här pratar han om skörden av en ny sorts spannmål.

Vad är en företagsfilm? Översikt - och beskrivning

En företagsfilm är en videoproduktion som skapas för att marknadsföra ett företag, dess produkter eller tjänster. Syftet med en företagsfilm är att kommunicera företagets budskap på ett engagerande och visuellt sätt. Dessa filmer kan användas i olika sammanhang, inklusive företagswebbplatser, sociala medier, presentationer, mässor och marknadsföringskampanjer.

Företagsfilmer kan variera i stil och innehåll beroende på företagets behov och mål. De kan innehålla element som:

  • Företagspresentation: En översikt av företaget, dess historia, värderingar och mål.
  • Produkter eller tjänster: Presentation av företagets produkter eller tjänster, deras egenskaper och fördelar.
  • Kundberättelser: Kundreferenser och framgångshistorier som visar hur företaget har hjälpt sina kunder.
  • Anställda och arbetsmiljö: Intervjuer med anställda och en inblick i företagskulturen.
  • Visuella element: Grafik, animationer och högkvalitativ filmproduktion för att göra innehållet engagerande.

Företagsfilmer kan vara korta och koncisa eller längre och mer detaljerade beroende på målgruppen och det budskap som företaget vill förmedla. Dessa filmer kan vara kraftfulla verktyg för att skapa förtroende hos kunder och partners, öka varumärkesmedvetenhet och hjälpa företag att sticka ut i en konkurrensutsatt marknad.

Hur går produktionen av en företagsfilm till?

Produktionen av en företagsfilm är en noggrant planerad process som innefattar flera steg. Det börjar med planering och konceptutveckling, där man definierar mål och syfte med filmen, identifierar målgruppen och utvecklar ett koncept för filmen, inklusive ett manus eller storyboard. Det är viktigt att fastställa en budget och en tidslinje för projektet under denna fas.

När inspelningen börjar, genomförs filmningen enligt det förutbestämda manuset eller storyboarden. Det kan krävas flera tagningar för att säkerställa att tillräckligt med material finns för efterproduktionen.

Efterproduktionen är en kritisk fas där filmen redigeras och bearbetas. Det inkluderar redigering, ljudredigering, färgkorrigering och textning om det är nödvändigt. En slutgiltig granskning av filmen görs, och eventuella ändringar görs baserat på feedback från er som kund.

När filmen är klar måste beslut fattas om distribution och marknadsföring. Det handlar om att bestämma var och hur filmen kommer att visas, såsom på företagets webbplats, sociala medier eller vid evenemang. Marknadsföringsmaterial och strategier skapas för att sprida filmen och nå målgruppen.

Tydlig kommunikation och samarbete mellan alla inblandade parter är avgörande under hela produktionsprocessen för att säkerställa att filmen uppfyller företagets mål och förväntningar.

Hur lång tid tar det att producera en företagsfilm?

Tiden som krävs för att producera en företagsfilm kan variera avsevärt beroende på flera faktorer, inklusive filmens längd, komplexitet, budget, tillgänglighet av resurser och tidsplan. Här är en uppskattning av tidsåtgången för olika faser i produktionen av en företagsfilm:

Förberedelse och planering: Denna fas kan ta allt från några dagar till flera månader, beroende på hur omfattande planeringen är, inklusive konceptutveckling, skriptskrivande, budgetplanering och urval av produktionspersonal och skådespelare.

Inspelning: Själva inspelningen kan ta från en till flera dagar, beroende på filmens längd och komplexitet.

Efterproduktion: Redigering, ljudredigering, visuella effekter och andra postproduktionsaktiviteter tar oftast bara någon vecka innan ni får första utkastet av mig. Det kan även ta flera veckor, särskilt om filmen är lång och kräver omfattande bearbetning.

Godkännande och ändringar: Tiden för feedback och ändringar kan variera beroende på företagets processer och beslutsfattande.

Totalt kan produktionen av en företagsfilm variera från någon vecka till flera månader. Mindre projekt med kortare filmer kan slutföras snabbare, medan större och mer komplexa produktioner tar längre tid. Det är viktigt att planera noggrant och ha realistiska förväntningar på tidsåtgången när vi inleder produktionen av en företagsfilm.

Hur ska man tänka kring innehållet då?

Innehållet i en företagsfilm bör rikta in sig på att klart och engagerande kommunicera företagets USP. Målet är att skapa en stark anknytning mellan varumärket och tittaren genom en effektiv presentation av företagets uppdrag, vision och särskilda fördelar, allt i en visuellt tilltalande form. En välgjord företagsfilm belyser företagets kompetens och styrkor genom en sammansmältning av inspirerande berättande, högkvalitativ videoproduktion och tydliga, relevanta budskap. Denna helhet syftar till att engagera och resonera med tittaren samtidigt som den förstärker företagets identitet och ställning på marknaden.

Spela in företagsfilmmed Niklas Aerial Media du också!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

KONTAKTA OSS

NÅGRA ORD FRÅN EN NÖJD KUND


“Med en högkvalitativ utrusning och alltid uppdaterad om de senaste trenderna inom modern videoproducering, regi och teknik, skapar Niklas material utöver det vanliga. Alltid med högsta kvalitet och ger det lilla extra.

Niklas har en öga för detaljer, och med många års erfarenhet inom videoproduktion och fotografi, vet han exakt vad du som kund behöver, och mer därtill.”


Irma Winberg
Syngenta – Campaign Manager Nordics